fbpx

POLITICA COOKIES

 

1.ADMINISTRATOR

Dorim să vă informăm că administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, privind activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru, în legătură cu utilizarea cookie-urilor, este „BARLINEK” S.A. cu sediul în Kielce (25-323) pe al. Solidarności 36, CIF 959-08-21-486, nr. KRS 0000018891. În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilor rezultate din GDPR, vă încurajăm să contactați Administratorul la următoarea adresă de e-mail: daneosobowe.bsa@barlinek.com sau în scris la adresa sediului Administratorului.

2.FIȘIERE COOCKIES

Barlinek folosește cookie-uri, adică fișiere text mici stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului (de exemplu, computer, tabletă, smartphone) care vizitează site-ul www.barlinek.com, pentru a adapta site-ul la nevoile Utilizatorilor. Cookie-urile ne permit să colectăm informații legate de dvs. și de dispozitivul dvs. atunci când vizitați site-ul nostru web (de exemplu, limba implicită a site-ului). Cookie-urile ne permit să stabilim, printre altele numărul de utilizatori care vizitează site-ul nostru web, frecvența acestor vizite și modul în care utilizați site-ul nostru. Majoritatea site-urilor web folosesc cookie-uri. Cu toate acestea, dacă nu doriți să utilizați cookie-uri, le puteți gestiona și șterge prin modificarea setărilor browser-ului. Informații despre regulile de utilizare a cookie-urilor în cele mai populare browsere pot fi găsite mai jos:

Google Chrome

Mozilla Firefox

MacOS Safari

Microsoft Internet Explorer

3. CE TIPURI DE COOKIE-URI FOLOSIM?

Folosim următoarele fișiere cookies:

Tip de consimțământDescriere
ad_storagePermite stocarea (cum ar fi cookie-urile) asociată publicității.
ad_user_dataSetează consimțământul pentru trimiterea datelor utilizatorilor referitoare la publicitate către Google.
ad_personalizationSetează consimțământul pentru publicitatea personalizată.
analytics_storagePermite stocarea (cum ar fi cookie-urile) pentru date statistice (de exemplu, durata vizitei).

 

Tip de stocareDescriere
functionality_storagePermite stocarea care acceptă funcționalitatea site-ului sau a aplicației, de exemplu, setările de limbă.
personalization_storagePermite stocarea asociată personalizării, de exemplu, recomandări de videoclipuri
security_storagePermite stocarea legată de securitate, cum ar fi funcționalitatea de autentificare, prevenirea fraudelor și alte tipuri de protecție a utilizatorilor.

Toate modulele cookie (cu excepția modulelor cookie esențiale) necesită acordul dumneavoastră. Consimțământul exprimat poate fi retras în orice moment prin modificarea setărilor din browser. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor înainte de depunerea acestei declarații.

4. TEMEIUL JURIDIC PENTU PRELUCRAREA DATELOR

Barlinek prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal sub formă de cookie-uri esențiale conform art. 6 sec. 1 lit. b GDPR, adică necesitatea prelucrării datelor în vederea executării contractului sau a acțiunii înainte de încheierea acestuia, în special furnizarea de servicii și funcționalitatea site-ului web Barlinek.
Barlinek prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal sub formă de cookie-uri funcționale și de performanță/analitice în temeiul art. 6 sec. 1 a GDPR, adică consimțământul pentru instalarea și utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu scopul acestora furnizat prin intermediul platformei de gestionare a consimțământului cookie-urilor, exprimat separat pentru fiecare dintre tipurile de cookie-uri menționate mai sus.

5. PERIOADA DE PROCESARE A DATELOR

Perioada de prelucrare a datelor depinde de tipul și scopul serviciului furnizat electronic, în special, datele sunt prelucrate pe durata specificată în reglementările relevante și în conformitate cu legea aplicabilă.
Dacă sunteți de acord cu instalarea și utilizarea cookie-urilor funcționale și de performanță/analitice, datele vor fi prelucrate până la retragerea acestui consimțământ în modul descris mai sus.
În cazul unor reclamații, perioada de stocare a datelor poate fi prelungită cu timpul necesar pentru stabilirea și investigarea sau apărarea împotriva reclamațiilor, dar nu mai mult decât până la termenul de prescripție al acestora.

6. DREPTURI

Aveți dreptul de a accesa datele, de a le corecta, de a solicita ștergerea acestora, precum și dreptul de a limita prelucrarea, de a transfera date, de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, în cazurile și în măsura specificate în GDPR. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere, adică Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (adresa: ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia, tel. 606-950-000 , Polonia) dacă datele sunt prelucrate contrar prevederilor legale.

Dacă baza prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul pe site-ul dumneavoastră în setările cookie-urilor sau contactând Administratorul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor care a fost efectuată înainte de retragerea acestuia.

7. DESTINATARI

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi entități care prelucrează date în baza unui contract de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal cu Administratorul, în special furnizorii de sisteme informatice, precum și entitățile autorizate să primească date în baza prevederilor legale. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi puse la dispoziția unor entități precum: rețelele de socializare și companiile care oferă servicii de audit sau oferă suport tehnic.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara Spațiului Economic European către țări sau organizații care, prin decizie a Comisiei Europene, au fost recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau adoptând clauze standard de protecție a datelor adoptate de Președintele Oficiului pentru Protecția datelor cu caracter personal.
Atunci când folosiți site-ul nostru web, în anumite situații, folosim soluții tehnice furnizate de furnizori din afara Spațiului Economic European (SEE), inclusiv din Statele Unite, inclusiv Site-urile de socializare Facebook sau Google, care declară că asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin adoptarea și aplicarea unor clauze contractuale standard UE în locul așa-numitelor Privacy Shield anulat prin hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 16 iulie 2020 în cauza Schrems II (Informație FB, informație Google).